START

Välkommen till Faluortens Biodlarförening

Föreningen har c:a 60 medlemmar. Vi träffas regelbundet om somrarna i varandras bigårdar för att utbyta erfarenheter och surra lite. Många nybörjare har tillkommit under de senaste åren, vilket är glädjande.

På denna hemsida kan du läsa om kommande och (så småningom) genomförda aktiviteter. Lämna gärna synpunkter på innehållet till styrelsen eller till undertecknad hemsideansvarig! Vår förhoppning är att hemsidan skall kunna utvecklas till gagn för medlemmarna.

Vill du bli medlem? Du kan anmäla dig hos biodlarna.se genom kontaktformulär eller via telefon.

Cecilia Rastad lämnar gärna mera upplysningar om Faluortens Biodlarförening. Hon nås på telefon 070-294 60 71 eller epost rastad@mail.com

Henrik Permalm