START

Välkommen till Faluortens Biodlarförening

Föreningen har c:a 90 medlemmar. Vi träffas regelbundet om somrarna i varandras bigårdar för att utbyta erfarenheter och surra lite. Många nybörjare har tillkommit under de senaste åren, vilket är glädjande.

På denna hemsida kan du läsa om kommande aktiviteter och annat. Lämna gärna synpunkter på innehållet till styrelsen eller till undertecknad hemsideansvarig! Vår förhoppning är att hemsidan skall kunna utvecklas till gagn för medlemmarna.

Vill du bli medlem? Du kan anmäla dig hos biodlarna.se genom kontaktformulär eller via telefon.

Anna Brorsson lämnar gärna mera upplysningar om Faluortens Biodlarförening. Hon nås på epost anna.e.k.brorsson@gmail.com

 

Har du hittat en svärm?
Inom föreningen finns några biodlare som har anmält sig som ”svärmfångare” och är beredda att rycka ut.
Du kan nå dem med följande länk till Svärmtelefon

 

Jerk Brorsson