Länkar

Nya regler för bitillsyn 2019!

Länken nedan ger en första information om nya regler om bitillsyn som kommer att gälla fr o m 1 jan 2019. Ansvarig för bihälsa på Länsstyrelsen Dalarna Gunilla Streiffert informerade om detta på årsmötet. Hon betonade att man ännu inte har fått full information  om hur de nya reglerna skall tillämpas lokalt. Så fort vi får veta mer, kommer vi att förmedla detta till föreningens medlemmar.

Läs mera på denna länk till Jordbruksaktuellt
Nya regler för bitillsyn

 

REKO-ring

Vissa år kan det bli problem att hitta kunder till honungen. Då kanske REKO kan vara lösningen. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument.

Läs mer på följande länk till Hushållningssällskapet

En REKO-ring håller på att byggas upp i Falun-Borlänge. Om du är intresserad hittar du information på denna länk: