Länkar

Bitelematik

Kupvåg som bland annat visar Christoph Franks kupvikter.

Svärmtelefonen

Översikt över svärmtelefonsamtal.

Nya regler för bitillsyn 2019

Läs mera på denna länk till Jordbruksaktuellt
Nya regler för bitillsyn

REKO-ring

Vissa år kan det bli problem att hitta kunder till honungen. Då kanske REKO kan vara lösningen. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument.

Läs mer på följande länk till Hushållningssällskapet

En REKO-ring håller på att byggas upp i Falun-Borlänge. Om du är intresserad hittar du information på denna länk: