Hemsideansvarig

En ny dataskyddsförordning, GDPR gäller från 25 maj 2018. Den innebär bl.a. att samtycke krävs för personuppgifter som publiceras på denna webbplats. Personuppgifter har med den nya förordningen förtydligats och innebär inte bara namn, adress, telefonnummer etc. utan även bilder där personer kan identifieras och dylikt.

Utskrivna medlemslistor räknas som hantering av personuppgift och skall hanteras på samma sätt som det digitala.

Läs mera här ==> 

 

Jerk Brorsson

jerk.brorsson@gmail.com