Styrelse

Styrelsen består av

Christoph Frank (ordförande) 073-555 45 94
David Isaksson
Kenneth Lehto (kassör) 023-508 64
Birgitta Lindberg  (ledamot) 023-355 40
Anna Brorsson  (sekreterare)
Svante Nordlander  (ledamot)
E-post till kontaktperson: anna.e.k.brorsson@gmail.com
Bitillsyningsman: Lars Ekvall tel 070-378 21 65